Ngày Hội Tuyển Sinh: Hành Trình Chinh Phục Thành Công - True North International School
Ngày Hội Tuyển Sinh: Hành Trình Chinh Phục Thành Công
Trường True North tổ chức Ngày hội Tuyển sinh lớn nhất trong năm, ba mẹ và các con sẽ được khám phá không gian học tập độc đáo và những tiềm năng mà trường Quốc tế True North mang lại cho sự phát triển toàn diện của các bạn học sinh.
Context
Lastest News
Events
13-03-2024

Trường True North tổ chức Ngày hội Tuyển sinh lớn nhất trong năm, ba mẹ và các con sẽ được khám phá không gian học tập độc đáo và những tiềm năng mà trường Quốc tế True North mang lại cho sự phát triển toàn diện của các bạn học sinh.

News
29-02-2024

Ở bậc THPT, học sinh sẽ bước vào giai đoạn tăng cường kiến thức, kỹ năng, sức khỏe và phẩm chất cho bậc đại học và cuộc sống tương lai. Chương trình giáo dục chú trọng phát triển năng lực học thuật, tư duy bậc cao và khả năng thích ứng với những xu thế mới của thế giới, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, cho phép học sinh lựa chọn môn học phù hợp nhất với định hướng học tập cá nhân.

News
29-02-2024

Ở bậc THCS, học sinh phát huy khả năng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thông qua các môn học theo chương trình giáo dục Việt Nam và Hoa Kỳ. Học sinh được tiếp cận với các khái niệm, lý thuyết và phương pháp luận của nhiều bộ môn, từ đó, hình thành nên kiến thức tổng hợp, kỹ năng học tập và tư duy phản biện.

News
29-02-2024

Ở bậc Tiểu học, chương trình giáo dục đề cao tính tương tác và trải nghiệm thông qua các phương pháp học tập bằng dự án và tích hợp liên môn, giúp khơi gợi niềm đam mê học tập của học sinh. Qua đó, học sinh sẽ được phát triển ngôn ngữ Anh - Việt, kiến thức nền tảng cùng các kỹ năng học tập và cảm xúc, xã hội.

News
23-02-2024

Workshop: "New Year, New You: Lập kế hoạch cho một năm học mới"

Read other News & Events
phone_contact