Trung học phổ thông - True North International School

Trung học phổ thông

Kết quả dự kiến
01

Phát Triển Tính Cách

• Có khả năng làm điều đúng đắn
• Dẫn dắt bằng ví dụ trực quan
• VƯƠN LÊN và đương đầu với mọi thử thách, trở ngại
 

02

Bản Lĩnh Học Tập

• Lộ trình rõ ràng hướng tới các trường đại học mơ ước
• Mong muốn nâng cao sự hiểu biết
• Được thử thách hướng tới chấp nhận rủi ro
 

03

Kỹ Năng Công Dân Toàn Cầu

• Nâng cao ý thức cộng đồng
• Kiến thức công nghệ
• Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

04

Sức Khỏe

• Tư duy dám nghĩ dám làm
• Tinh thần kiên cường 
• Có khả năng nâng cao sức khỏe thể chất của bản thân 

Phát triển cùng TNS

Phát triển đồng đều - Một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng của bốn trụ cột thành công tại True North School. Ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá là thành tố quan trọng góp phần vào sự trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần của mỗi học sinh.  

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học cũng là lúc các bạn học sinh tìm cho mình những khoảng trời riêng để thư giãn, tương tác và thoả sức khám phá.

Khám phá chương trình hoạt động ngoại khoá của True North School tại đây!

phone_contact