Future Approach - True North School - True North International School

Định Hướng & Lộ Trình Giáo Dục

contact/img-bear.png

Tôi là nhà kiến tạo, 

một doanh nhân, 

và một nghệ sĩ

STEAM

STEAM

Phương pháp giáo dục sử dụng Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học làm điểm tựa để thúc đẩy sự chủ động, giao tiếp và phát triển tư duy phản biện. True North School kết hợp yếu tố Nghệ thuật để trang bị cho học sinh tư duy phản biện sáng tạo thay vì việc chỉ xoay quanh lĩnh vực khoa học. Giáo dục STEAM được tích hợp vào tất cả bốn sợi dây liên kết của chúng tôi: tư duy thiết kế (design thinking), kỹ thuật, đổi mới và khả năng đọc-viết.  

True North School khuyến khích sự sáng tạo từ khối óc của những nhà khoa học, nghệ sĩ cũng như những nhà thiết kế để mang tới sự đa dạng trong quan điểm cho mỗi học sinh.

KHỞI NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP

Bước vào thời đại kỹ thuật số, mỗi ngày trôi qua, những công việc tốt dần trở nên khan hiếm dưới tác động của công nghệ. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cố vấn dày dặn kinh nghiệm, khóa học Khởi nghiệp tại True North School mong muốn kích thích tư duy của các em nhằm đón nhận làn sóng thay đổi, thúc đẩy sự sáng tạo và xây dựng khả năng giải quyết vấn đề.

METAVERSE

METAVERSE

Khi học về cơ thể người, “bạn có thể giới thiệu cho họ một cuốn sách giáo khoa, nơi họ có thể học mọi thứ một cách tuần tự, hoặc bạn có thể bước vào hiện thân của họ bên trong một cơ thể người thực tế ảo,” Danny Hwang, CEO tại TNS cho biết. Trải nghiệm học tập thực tế như vậy có ảnh hưởng lớn đối với hầu hết học sinh. Và bởi việc học diễn ra trực tuyến, nền tảng metaverse cũng cho phép học sinh và hiện thân ảo của các em tiếp cận với toàn bộ thế giới.

Học Sinh TNIS và Những Hoạt Động Tại Trường

phone_contact