Tiểu học
Kết quả dự kiến
01
Character Development

Nền tảng đạo đức vững chắc

02
Academic Rigor

Ý thức tốt về bản thân

03
Global Citizenry

Ý thức nâng cao sức khỏe và tinh thần

04
Wellness

Xây dựng NỀN TẢNG về Đọc & Viết các ngôn ngữ

Phát triển cùng TNS

Phát triển đồng đều - Một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng của bốn trụ cột thành công tại True North School. Ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá là thành tố quan trọng góp phần vào sự trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần của mỗi học sinh.  

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học cũng là lúc các bạn học sinh tìm cho mình những khoảng trời riêng để thư giãn, tương tác và thoả sức khám phá. 

Khám phá các hoạt động ngoại khoá của True North School tại đây!