Môi Trường Học Tập - True North International School

Môi Trường Học Tập

Môi trường
học tập

Cơ Sở Vật Chất

Dịch Vụ Nhà Trường
learning/support.png
Hỗ Trợ Tinh Thần

True North School coi trọng và ưu tiên sức khỏe tinh thần của học sinh ngang bằng với thành tích học tập. Những nhân viên hỗ trợ của nhà trường, bao gồm những cố vấn có thẩm quyền, sẽ luôn sẵn sàng ngồi xuống tâm sự và đưa ra những lời khuyên cho các em học sinh. Chúng tôi áp dụng chính sách mở cửa như một phần trong 4 trụ cột giáo dục của True North School: Sức Khỏe, nơi trẻ em cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cũng như nhận lại sự cảm thông. 
 

Văn Hóa TNS
phone_contact